HUBER Pračka hrubého materiálu RoSF13

Pro separaci listí, větví apod. z hrubých zrnitých materiálů díky intenzivnímu praní vodou a vzduchem.

Pračka hrubého materiálu HUBER separuje hrubé částice velikosti nad 10 mm z materiálů určených k čištění. V závislosti na povaze minerálních složek hrubých materiálů se liší jejich složení a kvantita. V případě potřeby pokračování v čištění hrubého materiálu dalším následným čistírenským zařízením je vhodné za RoSF 13 přidat systém pro úpravy shrabků RoSF 5. Díky použití pračky hrubého materiálu RoSF 13 jsou hrubé materiály rozděleny na štěrk a organickou frakci (listí, větvičky apod.). Praním vodou a vzduchem je hrubý materiál rozdělován na těžké a lehké částice. Prací systém využívá recirkulaci vody, takže není třeba žádný její dodatečný přívod.

Produkty

Výhody

Výhody

  • Separace minerálních a organických frakcí
  • Ztráta hmotnosti žíháním minerální frakce pod 5 %
  • Možnost kompostování organické frakce
  • Redukce nákladů na likvidaci odpadu
  • Robustní konstrukce z nerezové oceli
  • Možnost manuálního ovládání množství vody a vzduchu

Řešení

Další informace o produktu