HUBER Prací buben RoSF9

Separace písku / štěrku z ČOV, stokových sítí, silničních shrabků a zaolejovaných písků

 • Homogenizace materiálů určených ke zpracování
 • Nucený rozpad velkých hrud materiálu
 • Vyplavení všech částic pod 10 mm
 • Po proprání čistý hrubý materiál
 • V bubnu samočistící síto
 • Dostupná rozdílně děrovaná síta
 • Frekvenční měnič umožňující nastavení libovolných otáček bubnu
   

Více...Zavřít

Prací buben HUBER zachytí veškeré částice větší než 10 mm, které současně odvodní a vyhodí do výsypného kontejneru. Díky tomu je oddělen prakticky veškerý materiál s velikostí zrn nad 10 mm, objem těchto částic je bubnem značně snížen až téměř úplně k úrovni zůstatku pouze minerálních složek.

Tento propraný materiál je obvykle dále zpracováván následující HUBER Coanda pračkou písku RoSF4. Výsledný hrubý materiál může být dále rozdělen na minerální a organické složky pomocí pračky hrubých materiálů.

Výhody

Výhody

Výhody pracího bubnu HUBER RoSF9

 • Vysoká průchodnost pevných látek, dokonce i problematických (kadeře, tuky, kameny)
 • Vysoká hydraulická kapacita i při velkém množství pevných látek
 • Vysoká výtěžnost hrubých materiálů díky propírání
 • Jasná velikost separovaných částic díky dvourozměrnému charakteru síta
 • Plnění dopravníkem
 • Kompletně uzavřená jednotka
 • Odolnost vůči hrubým materiálům
 • Velikost separovaných částic od 3 do 100 mm
 • Plně automatické čištění povrchu perforovaného bubnu
 • Možnost použití přecezené odpadní vody pro praní
 • Krátké vyprázdnění fekálního vozu
 • Možnost vypouštění několika fekálních vozů současně
 • Minimální opotřebení – redukce údržby
 • Kompaktní prostorově nenáročná jednotka
 • Energetická nenáročnost
 • Nastavitelná rychlost rotace bubnu
 • Vyrobeno kompletně z nerezové oceli

Downloads

Řešení

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu