HUBER systém úpravy písku RoSF 5-VW(S)

Úprava písku z ČOV nebo ze stokových sítí pomocí pracího bubnu / pračky písku

 • Výsledná ztráta žíháním pod 3 % hmotnosti
 • Oddělení hrubých zrn velikosti 10 mm
 • Snížení nákladů na likvidaci odpadu

Složení zařízení:

 • Přijímací stanice s vertikálním dávkovacím šroubem
 • Separátor hrubých částic
 • Separátor a pračka písku
 • Volitelně možnost recirkulace prací vody

Benefits

Benefits

 • Redukce organických složek pod úroveň 3 % ztráty hmotnosti žíháním
 • Snížení množství odpadu a snížení nákladů na jejich likvidaci
 • Maximální výtěžnost minerálních látek
 • Zachycení přes 95 % částic o rozměrech 0,20 – 0,25 mm
 • Separace hrubých částic velikosti 10 mm
 • Možnost opětovného použití minerálních složek
 • Vyrobeno kompletně z nerezové oceli

Downloads

Řešení

Produkty

Další informace o produktu