HUBER systém úpravy písku RoSF 5

Univerzální řešení praní písku pro Vaše potřeby!

Úpravy písku z:

 • Čistíren odpadních vod
 • Stokových sítí
 • Písčitých odpadů

Pro neomezenou likvidaci na skládkách nebo jako nezbytná předprava před recyklací písku.

Produkty

Výhody

Výhody

 • Redukce organického podílu pod 3 % ztráty žíháním
 • Možnost recyklace minerálních složek, nebo jejich odvoz na skládky inertního odpadu
 • Maximální výtěžnost propraného minerálního materiálu (frakce 0 – 10 mm)
 • Zbytky neobsahující žádný jemný stěrk ani písek
 • Separační účinnost písku zrnitosti 0,1 mm více než 90 %
 • Recyklace propraného štěrku
 • Recirkulace používané vody pro minimalizaci její spotřeby
 • Maximální redukce zbývajícího odpadu
 • Plně automatický provoz
 • Možnost modifikací nebo rozšíření dalšími prvky nebo zařízeními dle individuálních požadavků

Řešení

Downloads

Multimedia