HUBER pračka písku RoSF4 T

 • Výsledný podíl organických složek méně než 3 %
 • Vysoký podíl pevných látek (nad 90 %)
 • Snadné dodatečné rozšíření již existujících zařízení pro separaci nebo praní písku
 • Úspora za likvidaci odpadů

Konvenční separace písku

Konvenční pračky písku odstraňují v podstatě veškeré pevné látky obsažené v odpadní vodě dostávající se do nádoby pro praní. Takto odebraný částečně odvodněný písek obyčejně obsahuje více, či méně organických složek.

Následné praní písku

Kvůli výše uvedeným důvodům je odstraněný písek ještě propírán v dalších zařízeních oddělujících organické složky od minerálních.

Více...Zavřít

Vzhledem k předchozím faktům je HUBER pračka písku RoSF4 T vybavena technologií, která udržuje ve vznosu nade dnem, kde sedimentují pevné látky, rozvířený pískový “polštář“. “Polštář“  vzniká unášením nebo zvedáním usazeného písku a tím se organické složky odlučují od těžších pískových zrn nezávisle na velikosti těchto částeček písku. Pohyb a tím vlastně i existence zmíněného “polštáře“ je zajištěn centrálním míchadlem. Po odloučení organického materiálu je čistý písek odstraňován z nádoby rotačním šnekovým dopravníkem, který jej současně odvodňuje a přepadá do přistaveného kontejneru.

Organické složky ze zařízení odtékají společně s prací vodou.

Produkty

Výhody

Výhody

Výhody pračky pískuHUBER RoSF4 T

 • Úprava již částečně odvodněného písku z ČOV
 • Velikosti praček pro množství pevných látek 0,1 – 3,0 m3h-1
 • Obsah organických látek až pod hodnotu 3 % ztráty váhy žíháním
 • Odvodnění propraného písku až na 90 % sušiny
 • Pro instalace za lapáky písku, kompletní zařízení apod.
 • Šnekový dopravník na písek uložený na obou koncích
 • Kompletně vyrobeno z nerezové oceli
 • Maximální antikorozní ochrana díky moření v lázni

Řešení

Downloads

Media

Media

Další informace o produktu