HUBER podélný lapák písku ROTAMAT® Ro6

 • Návrh v souladu s mezinárodními standardy
 • Dostupný s aerací nebo bez aerace
 • Volitelně možnost integrované komory pro lapání tuků
 • Vyroben kompletně z nerezové oceli

Separace písku

Design a rozměry lapáku písku jsou plně v souladu s mezinárodními standardy. Podélný lapák písku Ro6 je dostupný v provzdušňovaném, nebo neprovzdušňovaném provedení. Rozhodnutí, zda je vhodný provzdušňovaný, či neprovzdušňovaný model je závislé na poměru bezdeštných a přívalových průtoků a například ještě na faktu, zda je na pískové lince uvažováno s dalšími zařízeními. 

Odstranění písku

Horizontální pískový šnekový dopravník transportuje separovaný písek do dalšího dopravníku, který je již nakloněn, aby vyzvedl písek ven ze zařízení. Šikmý dopravník písek při dopravě zároveň odvodňuje a poté jej vyhazuje do kontejneru, nebo následné pračky písku RoSF 4/t.

Více...Zavřít

Separace a odstranění tuků

Separace tuků je možná jen u provzdušňovaných provedení Ro6. Mastnota se hromadí ve zvláštní oddělené komoře. Tato komora je od zbývajícího prostoru lapáku písku oddělena speciální štěrbinovou přepážkou. Průtok vznikající díky provzdušňování unáší mastnotu skrz štěrbinovou přepážku do tukové komory, kde je z hladiny stírána speciální stěrkou.

Produkty

Výhody

Výhody

Výhody HUBER podélného lapáku písku ROTAMAT® Ro6

 • Separační účinnost při Qmax: zachycení 90 % pískových zrn velikosti 0.20 - 0.25 mm
 • Design v souladu s mezinárodními standardy
 • Průtočná kapacita až 220 l/s
 • Volitelně provzdušňování pro zlepšení kvality odstraněného písku
 • Volitelně oddělená tuková komora s poloautomatickým odstraňováním plovoucích mastnot
 • Integrované propírání písku
 • Volitelně v mrazuodolném provedení
 • Možnost nadzemní i podzemní instalace
 • Vyrobeno kompletně z nerezové oceli (včetně rotačních šroubů)

Řešení

Downloads

Fotografie

Fotografie

Další informace o produktu