Podélné lapáky písku

Pro zajištění provozní spolehlivosti čistíren odpadních vod je nezbytné separovat písek a jiný minerální materiál připlavený spolu s odpadní vodou (cca 60 l / 1000 m³ odpadní vody) od rozložitelného organického materiálu.

Vzhledem k nezanedbatelnému zbytkovému obsahu organických nečistot ve vytříděném písku, podélné pískové lapáky jsou dnes již vybaveny aerací k omezení organické sedimentace na povrchu lapáku.  I přes toto opatření však nelze zaručit dokonalé odloučení organických látek od minerálních. To probíhá až ve speciálních pračkách písku.