HUBER Coanda separátor písku RoSF3

Separace a odvodnění písku v jednom zařízení

 • Využitím Coandova efektu zaručena vysoká efektivita odstranění písku
 • Částečné snížení obsahu organických látek v písku
 • Vyrobeno kompletně z nerezové oceli

Písek nebo písková směs vtéká buď pomocí čerpadla, nebo gravitačně samospádem do komory separátoru kde je vyvoláván rotační pohyb. Vzduch je samovolně automaticky přisáván centrálně umístěným uzavíratelným přívodem.

Více...Zavřít

Srdcem celého zařízení je tzv. Coandův tulipán. Organicky zatížená voda přitékající od vrchu se drží okraje tulipánu a je jím odkloněna do vodorovné polohy pod hladinou. Omezené radiální a tangenciální proudění napomáhá separačním procesům. Rovněž jsou brány v potaz i rozdílné hustoty organických a minerálních materiálů, které zmíněným procesům taktéž napomáhají.

Dopravní šnek transportuje čistý písek nakloněným tubusem nahoru ven ze zařízení, přičemž jej současně odvodňuje před výhozem do kontejneru, nebo následujícího zařízení. Při optimálních podmínkách je obsah minerálních látek na výstupu z RoSF 3 více než 90 %. Optimální podmínky jsou zajištěny v případě patřičného mechanického předčištění před vtokem do separátoru.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER Coanda separátoru písku RoSF3

 • Prostorově nenáročná jednotka – separace a odvodnění písku v jednom kompaktním zařízení
 • Stálý průtok nádrží a užití Coandova efektu zajišťují vysokou separační kapacitu. (separace 95 % částic velikosti 0.2 mm)
 • Díky automatickému přisávání vzduchu zůstává organická hmota ve vznosu a je vypouštěna společně s odpadní vodou.
 • Automatické těžení písku a současné odvodňování
 • Možnost připojení následné pračky písku RoSF 4 pro další snížení ztráty žíháním
 • Možnost snížení počtu zaměstnanců čistírny
 • Optimální prospěch pro provozovatele
 • Vyrobeno kompletně z nerezové oceli – dlouhá životnost, minimální údržba

Downloads

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek RoSF 3

Fotografie

Fotografie

 
Další informace o produktu