HUBER kruhový lapák písku VORMAX

Separace písku pomocí konstantní rotace

 • Vysoká účinnost separace písku díky tangenciálnímu vtoku
 • Pomalu otáčející se míchadlo pro podporu separačních procesů
 • Celosvětově skvěle prověřená technologie

Odstraňování písku z odpadních vod pomáhá předejít provozním problémům, jako jsou jeho sedimentace, zvýšené opotřebení a případné zablokování čistírenských zařízení. Přecezená odpadní voda vstupuje do lapáku VORMAX ve dně pískové komory, kde vzniká díky tangenciálnímu napojení na kruhový půdorys rotační pohyb média.

Více...Zavřít

Konstantně rotující míchadlo pomáhá v komoře udržovat ustálenou rychlost rotačního proudění v celém systému, a to i v případě bezdeštných průtoků.  Díky tomuto konstantnímu rotačnímu pohybu jsou pevné látky velmi rychle shromažďovány uprostřed dna pískové sběrné komory. Voda zbavená písku poté opouští lapák a proudí k následné úpravě na dalším čistírenském zařízení.

Odstředivé, nebo mamutkové čerpadlo transportuje shromážděné pevné látky ze dna pískové sběrné komory do následujícího separátoru písku, nebo pračky písku, kde jsou tyto pevné částice separovány, odvodňovány a zbavovány organiky.

Produkty

Výhody

Výhody

Výhody HUBER kruhového lapáku písku VORMAX

 • Kompaktní, prostorově nenáročné zařízení
 • Vysoká účinnost separace písku
 • Minimální energetické požadavky
 • Průtočná kapacita až 3000 l/s
 • Nízká tlaková ztráta
 • Možnost volby monolitické ŽB nádrže
 • Minimální opotřebení – minimální údržba
 • Volitelně následné praní písku

Řešení

Downloads

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek VORMAX
Další informace o produktu