Kruhové lapáky písku

Pro zajištění provozní spolehlivosti čistíren odpadních vod je nezbytné separovat písek a jiný minerální materiál připlavený spolu s odpadní vodou (cca 60 l / 1000 m³ odpadní vody) od rozložitelného organického materiálu.

Kruhové lapáky a lapáky vortex separují písek z odpadní vody pomocí principu centrifugy.