HUBER pískový filtr CONTIFLOW®

Filtr s plynulým přítokem

 • Rychlý filtr pro velké objemy přítoků
 • Zkušenosti z více jak 5000 instalacemi po celém světě
 • Vysoká provozní spolehlivost
 • Nízké provozní náklady
 • Minimální údržba

Plynulá filtrace s hlubokým ložem tloušťky mezi 1 a 2 metry splňuje náročné požadavky na kvalitu přečištěné vody. V kombinaci s fyzikálně-chemickým ošetřením (srážení/flokulace) dokáže filtr zachytit a odfiltrovat jak pevné nečistoty, tak ve vodě rozpuštěné koloidní látky.

Více...Zavřít

Měření prokázala, že filtr CONTIFLOW® významně snižuje obsah všech významných choroboplodných zárodků a bakterií. Pro aplikace se zvýšenými nároky na desinfekci přečištěné vody je možné filtr doplnit také o UV ozařovač.

Systém je nabízen v podobě nerezových nádrží, nebo betonových tanků pro velké filtrační objemy. Varianta s betonovým tankem se skládá s několika modulů, jejichž množství může být navyšováno dle individuálních potřeb až na 12.

Hrubý povrch pískových částic umožňuje růst a bujení biomasy. Chemické příměsi v čištěné vodě, jako jsou fosfor a dusík jsou pak těmito mikroorganismy odbourávány v procesu biologické degradace.

Pískový filtr na základě těchto procesů současně funguje jako reaktor pro odbourání nežádoucích nutrietů.

Podrobnosti

Podrobnosti

Plnění pískového filtru CONTIFLOW® je shora přes kruhovou štěrbinu mezi přítokovou trubkou a tlakovzdušnou zdviží. Ve spodní části filtru je voda k filtrování přiváděna několika rozdělovacími rameny sestavenými do hvězdice a dole otevřenými do pískového lože. Během průtoku vody pískovým ložem vzhůru se pevné částice zachycují ve filtračním písku. Filtrát přepadá na horním konci filtru přes přepadovou hranu. Znečištěný písek se pohybuje směrem dolů a odtud je transportován mamutkou do pračky písku v horní části filtru. Efektivní výška filtračního lože v komunální oblasti je přibližně jeden metr (2 metry pro odstranění fosforu / denitrifikaci). Nádoby filtrů jsou podle velikosti zařízení ocelové nebo železobetonové. Zatímco písek propadá pračkou z několika koncentrických segmentů, stoupá menší množství již přefiltrované vody vzhůru a vyplachuje nečistoty. Těžký, hrubozrnný písek padá dolů zpět na pískové lože, čímž vzniká vnitřní koloběh písku. Odtok prací vody je na horní části filtru, takže voda odtéká gravitací.

Výhody

Výhody

 • Zkušenosti z více jak 5000 instalacemi po celém světě
 • Jednoduchý na údržbu
 • Plynulý i přerušovaný proces praní písku pro plynulou filtraci.
 • Opotřebovávané části zredukovány na jednu
 • Netřeba odstavovat zařízení pro čištění filtračního média
 • Stálá kvalita filtrátu
 • Jednoduché ošetření prací vody
 • Minimální tlakové ztráty

Řešení

Downloads

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek CONTIFLOW®
Schematický náčrtek CONTIFLOW®

Multimedia

Další informace o produktu