HUBER rotační diskové RoDisc®

 • Mikrosíto systém s velkým cedícím povrchem využívající gravitační sílu
 • Odstranění vloček aktivovaného kalu za sekundárním čířením
 • Čištění recirkulační nebo procesní vody
 • Předčištění pro záložní zdroje povrchové pitné vody a pro UV desinfekci
 • Snižování fosfátového znečištění po předchozím čištění flokulací
 • Jistota odstranění zrn pevných látek o určité velikosti díky čtvercovému sítu

HUBER rotační diskové RoDisc® mikrosíta je navrženo pro cezení až 1500 m³/h přes síto s oky 10 μm. RoDisc je vhodný pro všechny druhy aplikací vyžadující vysokou kvalitu filtrátu a velkou filtrační plochu. Díky prostorové nenáročnosti jednotky RoDisc může být toto zařízení přizpůsobeno konkrétním individuálním požadavkům.

Více...Zavřít

RoDisc® rotační diskové mikrosíto je využíváno pro separaci jemných suspendovaných látek městských i průmyslových odpadních vod. Navržený systém modulů umožňuje snadnou výměnu součástí a zároveň nabízí i možnost jednoduchého rozšíření zařízení o další filtrační plochu. Například při čištění městských odpadních vod s předřazeným cezením a biologickým čištěním může být dosaženo průtočné kapacity 1500 m³/h užitím 20 filtračních disků.

Tyto ultra-jemná síta pracují na bázi prověřeného bubnového  filtračního síta. Cedící plocha se skládá z horizontálně uspořádaných rotačních diskových filtrů instalovaných v centrální nádrži, ve které jsou ponořeny až do 60 % své výšky. Každý disk je složen ze zvláštních nerezových segmentů potažených jemným sítem. Odpadní voda proudí přes tyto disky směrem zevnitř ven a filtrát je vypouštěn přes přepad nádrže.

Výhody

Výhody

Provozováním RoDisc® získáte tyto výhody

 • Jisté odstranění zrn materiálu o určité velikosti díky jasné velikosti ok síta.
 • Gravitační průtok, žádné čerpání
 • Malá tlaková ztráta
 • Vysoká průtočná kapacita
 • Není třeba žádný externí zdroj prací vody
 • Spolehlivé splnění požadavků na vypouštěnou vodu
 • Nižší poplatky za vypouštění čištěných vod
 • Redukce odfiltrovatelných pevných látek, CHSK, BSK5 a fosforu
 • Možná instalace do nádrže z nerezové oceli, nebo z betonu
 • Kompaktní uzavřené zařízení
 • Kontinuální provoz

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu