HUBER Membránová Filtrace VRM®

Rotační deskové membrány

 • Rešení pro budoucnost, kdy se neustále zvyšují nároky na čištění odpadních vod
 • Pro opětovné použití odpadních vod jako servisních nebo procesních
 • V souladu s nejpřísnějšími světovými normami

HUBER VRM® využívá ultrafiltračních membrán ponořených v aktivační nádrži. Výsledná odpadní voda dosahuje kvality splňující nejpřísnější regulační požadavky, jak dnes tak v budoucnu předpokládané. Přitom je membrána schopna přefiltrovat vysoké průtočné množství.

Více...Zavřít

HUBER VRM® systém kombinuje biologické čištění a vysoce účinnou separaci pevných a tekutých látek. Předcezená voda je provzdušněna, biologicky čířena a veškeré pevné látky (částice, baterie, viry apod.) unášené proudem jsou odstraněny ultrafiltrační membránou nízkotlakým principem.

Jsme schopni zvýšit pro zvyšující se koncentrace biomasy nezbytnou účinnost konvenčních způsobů čištění odpadních vod i bez potřeby navyšování objemů čistírenských nádrží. Pro pokročilé zvyšování kvality na výstupu z ČOV totiž nejsou nutné další čířící nádrže, pískové filtry ani desinfekční stanice. Stávající čířící nádrže mohou ale být použity pro optimalizaci čistírenských procesů.

Princip membrán HUBER

Princip membránové filtrace je založen na separaci ve vodním roztoku suspendovaných látek vlivem rozdílu tlaku. Zatím co voda proniká přes membránu, pevné látky, bakterie i viry zůstávají na povrchu membrány, odkud jsou odstraněny pomocí zpětného praní vzduchem. Tlakový rozdíl potřebný k průchodu membránou je závislý na velikosti póru membrány a na její kvalitě.

HUBER používá pro všechny membránové systémy vysoce výkonné hydrofilní membrány, jež mají velmi dobré filtrační vlastnosti s nízkým sklonem k zanášení. Velikost pórů je 38 nm. Tím je umožněno filtrovat velké průtoky při nízkém požadovaném podtlaku (až 60 l/m²h při < 100 mbar). Kromě kapalné fáze přes membránu projdou pouze ionty, nízkomolekulárně rozpuštěné látky. Typický průtok vztažený na plochu je až 35 l/m²h.

Průtoků potřebných pro konstantní provoz membrán je dosahováno pomocí vysoce efektivního praní vzduchem, kterým je zajištěno, aby se membrána nezanesla až do té míry, kdy se výrazně sníží propustnost. Tímto vzduchem se navíc pere pouze část z používaných membránových desek (většinou 1/6 nebo 1/8), čímž není narušen kontinuální provoz.

Výhody

Výhody

 • Maximální kvalita čištěné vody díky kompletnímu odstranění částic
 • V souladu s nejpřísnějšími hygienickými standardy díky účinnému odstranění bakterií a virů pomocí ultrafiltrace
 • Vysoká koncentrace aktivní biomasy umožňuje zmenšení objemu aktivační nádrže
 • Energeticky nenáročné čištění membrán díky sekvenčnímu oplachu
 • Minimální požadavky na zdroj pracího vzduchu.
 • Malá spotřeba energie
 • Není třeba žádné pravidelné chemické čištění.
 • Plně automatický provoz, závislý na průtoku.
 • Nízký potřebný tlak, díky velké propustnosti membrány, čímž jsou sníženy náklady na energii.
 • Patentovaný systém zabraňující smíchání permeátu a koncentrátu
 • Vyrobeno kompletně z nerezové oceli
 • Jednoduché a rychlé nalezení a výměna defektních modulů.

Downloads

Řešení

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu