Čištění na přepadech - Screens for sewer overflows

HUBER stroje a zařízení pro jednotnou kanalizaci a dešťové vody 

Inovativní technika a systémové řešení v jednotné a oddílné kanalizaci a pro dešťové vody

  • Snížené investiční a provozní náklady
  • Trvalá ochrana přírodního prostředí a zvýšená kvalita vody pomocí předsazeného síta
  • Maximální provozní spolehlivost díky prověřeným technickým řešením

HUBER síta jsou použity k zachycení shrabků a dalších hrubých nečistot uvnitř kanalizačního systému a k prevenci jejich vyplavení do recipientu během přívalových vod.

Nabízíme různorodou škálu sít pro aplikace na kanalizačních přepadech v podobě česlí a děrovaných plechů.  Podle způsobu instalace mohou být tato zařízení instalována před, nebo za přeplavovaným jezem.

Optimálně přizpůsobené síto je vybráno s přihlédnutím k požadované, nebo navrhované míře zachycení nečistot, objemu průtoků a strukturálním podmínkám. Náš globální rozsah činnosti a zkušenosti umožňují našim expertům navrhnout to nejlepší řešení pro jakýkoliv problém.