HUBER tepelný výměník RoWin

Hlavními funkčními částmi HUBER Tepelného výměníku jsou nádrž s tělesem skládajícím se z trubkových smyček naplněných médiem (vodou), které mají veliký účinný povrch a vysokou tepelnou vodivost. Na tyto smyčky je přiváděna teplá odpadní voda, která předá teplo a tím se ochladí.  Tento inteligentně vyvinutý systém se vyznačuje vysokou účinností.

Více...Zavřít

Preventivním čištěním je zabraňováno zanášení výměníkových smyček, čímž je snižována jejich tepelná vodivost a tím pádem i účinnost celého zařízení. Stejně jako u prověřených kompaktních zařízení jsou tyto nežádoucí nečistoty odstraňovány ze dna nádrže rotačním šnekem, který je transportuje z tohoto zařízení pryč (většinou zpět do stoky).

Díky možnosti nadzemní i podzemní instalace HUBER tepelného výměníku RoWin vznikají výhody spojené s instalací a údržbou tohoto zařízení. Díky modulovému systému je možné výměník modifikovat pro aplikace ideální pro projekty nejrůznějších velikostí. V závislosti na zmíněné velikosti ve spojení s tepelným čerpadlem systém produkuje stovky kilowatt “zelené“ tepelné energie.

Výhody

Výhody

  • Velká účinná výměnná plocha při minimálních půdorysných rozměrech
  • Preventivní čištění
  • Automatické odstraňování nečistot
  • Prostorově nenáročná konstrukce díky předřazenému cezení
  • Pro velmi rozdílná průtočná množství
  • Minimální ochlazení odpadní vody (dT = 2 °C)
  • Vysoký součinitel prostupu tepla

Downloads

Downloads

Řešení

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek RoWin

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu