HUBER čištění v kanálových šachtách ROTAMAT® RoK4

ROTAMAT® RoK 4 Pumping Stations Screen

Automaticky čištěné síto s vertikálním odstraňováním, odvodňováním a zhutňováním shrabků

  • Zabraňuje ucpávání čerpacích stanic vlasy apod.
  • Kompaktní jednotka, snadná instalace do omezených prostorů
  • Odvodnění a zhutňování shrabků
  • Volitelně mrazuodolné provedení pro venkovní provozy
  • Robustní, na údržbu nenáročné provedení z nerezové oceli

ROTAMAT® RoK4 je ideálním řešením pro nově budované i stávající čerpací stanice. Na rozdíl od konvenčních systémů mechanického předčištění je síto RoK 4 čištěno automaticky. Shrabky z tohoto čištění jsou vertikálně zvedány, odvodňovány a zhutňovány, poté jsou předány do připraveného kontejneru, popelnice, nebo dále dopravovány. Provozovatel ROTAMAT® RoK4 se vyhýbá problémům se zápachem a selháním čerpadla v důsledku ucpávání.

Více...Zavřít

RoK 4 se skládá z vertikálního perforovaného koše a z kalového šnekového dopravníku umístěných ve vertikální rouře. V dolní části zařízení protéká odpadní voda perforovaným košem, kde se zachytávají nečistoty a pevné částice. Toto síto je čištěno pomocí kartáče upevněného po obvodě rotačního šneku, který zároveň shrabky odstraňuje, odvodňuje a zhutňuje. RoK 4 „vyvrhuje“ shrabky do připraveného kontejneru, popelnice, nebo podobně. Zařízení zmíněnou úpravou shrabků zároveň výrazně přispívá k omezení šíření zápachu.

Přecezená voda gravitačně odtéká, nebo je pumpována dále. Přítoková komora je otevřená a slouží i jako obtok. RoK 4 může být bez problémů zatopen (hl. v případech výpadku el. proudu). Integrovaný dnový stupeň zajišťuje, aby se nedostaly nečistoty zpět do přitékající stoky.

Výhody

Výhody

HUBER čištění v kanálových šachtách ROTAMAT® RoK4 nabízí tyto výhody:

  • Automatické cezení, vyzvedání a zhutňování shrabků v jedné kompaktní jednotce
  • Optimální zachycení shrabků
  • Prevence ucpávání čerpacích stanic a šachet vlasy apod.
  • Snadno aplikovatelné do stávajících objektů pomocí příruby
  • Možnost kompletního zaplavení síta

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu