Energie z odpadních vod

Odpadní vody obsahují termální energii, kterou je možné z nich získat pomocí tepelných čerpadel.

S naším HUBER ThermWin systémem pro získávání tepla z odpadních vod čerpáme splašky z kanalizace, přečistíme je, pustíme je přes nadzemní tepelný výměník a poté je vrátíme zpět do kanalizace.

Pro přečištění používáme vertikální čistící zařízení HUBER čištění v šachtách ROTAMAT® RoK4. Jedná se o kompaktní stroj přemisťující shrabky vertikálním šnekem. Vracející se odpadní voda spláchne vynesené shrabky přes propusť zpět do kanalizace.

Produkty

Výhody

Výhody

  • Účinné využití obnovitelného a trvale udržitelného zdroje
  • Neomezená dostupnost, bezpečný přístup
  • Zdroj dosažitelný, decentralizovaný a zdarma
  • Rentabilní od průtoku kolem 10 l/s
  • Zanedbatelný účinek na čištění odpadních vod (splašky se ochladí pouze o 1 – 2 °C)
  • Nezávislý na velikosti stoky
  • Použití kompaktních, účinných a ekonomických tepelných výměníků
  • Tepelné výměníky instalované nad zemí (snadný přístup)
  • Minimální zásahy do stávající kanalizace

Řešení

Downloads

Downloads