HUBER Membránové Síto ROTAMAT® RoMem

ROTAMAT® Membrane Screen RoMem
 • Odstranění vláken a vlasů
 • Zvýšení provozní stability membránových bioreaktorů (z dutých vláken nebo deskových)
 • Významná redukce CHSK a BSK při aplikaci na výpustech do recipientů

ROTAMAT® Membránové síto je používáno pro cezení městských i průmyslových odpadních vod k odstranění vláken a vlasů. Může být instalováno přímo do žlabu, nebo do zvláštní nádrže.

Pro nově uvedené membránové bioreaktory je již efektivita klasických sít, nebo česlí s průlinami 3 – 10 mm nedostatečná.

Více...Zavřít

ROTAMAT® Membranové síto je velmi jemné síto s nízkou tlakovou ztrátou a velkou cedící plochou díky jeho bubnovému tvaru a instalačnímu úhlu 35°. Samotné síto je ze čtvercového pletiva na rozdíl od klasických štěrbinových, což zajišťuje spolehlivé odstranění částic určité velikosti.

Velmi jemné otvory v sítu zabraňují především vláknům, vlasům a chlupům, aby byly propláchnuty skrz síto. Štěrbinové česle nejsou schopny dosahovat takové účinnosti, díky neurčitým rozměrům průlin (lineární charakter = neurčitá délka průliny). Čtvercové síta mají navíc velkou volnou cedící plochu a díky tomu jsou schopny nabídnout velmi vysokou hydraulickou kapacitu.

ROTAMAT® Membránová síta jsou použitelné pro průtoky městských a průmyslových odpadních vod až do 3500 m³/h a mohou být vybaveny čtvercovou síťovinou s velikostí ok od 0.5 do 1 mm.

Prostorově nenáročné požadavky a vysoká účinnost kompletního čištění díky kombinaci cezení, zhutňování, odvodnění a výhozu do kontejneru v jediném zařízení dělají z ROTAMAT® Membránových sít účinné řešení pro odstranění vysokých koncentrací pevných látek. Síto může být instalováno přímo do žlabu, nebo do zvláštní nádrže.

Vhodné aplikace


Separace vlasů, vláken apod. před membránovými bioreaktory

Určení velikosti ok síta zaleží na použitém membránovém systému. Membránové moduly se dělí na skupiny z dutých vláken a deskové. Odstranění vláknitých nečistot je důležité především pro membrány z dutých vláken, kde mohou vláknité nečistoty zapříčinit ucpání jednotlivých dutých vláken, které mohou vést ke snížení výkonu membránových zařízení. Znamená to tedy, že membrány z dutých vláken vyžadují předchozí cezení ultra–jemnými síty.

Redukce CHSK/BSK5 na výpustech do recipientu
Požadovaným výsledkem je maximální možné snížení spotřeby kyslíku vypouštěných vod, kterého dodatečně napomáhá dosáhnout i mechanické čištěním na výpustech do recipientu. Pro snížení CHSK a BSK5  je ideální síto 0.5 až 1.0 mm.

Čištění průmyslových odpadních vod

V souladu s dnešními legislativními požadavky jsou průmyslové odpadní vody před vypuštěním do stokové sítě mechanicky předčištěny a z nich zachycené pevné látky dále upravovány. Prostorově nenáročné ROTAMAT® membránové síto je pro tyto případy obzvláště vhodným řešením, protože kombinuje cezení, praní, transport a odvodnění v jedné kompaktní jednotce.

Výhody

Výhody

Výhody provozovatelů

 • Cezení s jistou separací určité velikosti zrn pevných látek díky čtvercovému sítu.
 • Odstranění vlasů, vláken a jemných suspendovaných částic
 • Zvýšení provozní spolehlivosti membránových bioreaktorů předřazením ROTAMAT® membránového síta
 • Jemné cezení velkých objemů, nízká tlaková ztráta
 • Dodatečné snížení CHSK a BSK na výpustech do recipientu
 • Vysoká účinnost díky cezení (volitelně i propírání), zhutňování, transportu, odvodnění a předání do kontejneru v jedné kompaktní jednotce
 • Ideální pro instalaci do stávajících žlabů
 • Periodické propírání tlakovou vodou (12 MPa) eliminuje sedimentaci na sítovém koši.
 • Speciálně navrhnuté utěsnění mezi rotačním sítovým košem a žlabem zabraňuje prostupu nepřecezené vody.

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu
http://www.hubercs.cz//cz/produkty/cesle-a-sita/ultra-jemna-sita/huber-membranove-sito-rotamatr-romem.html