Ultra jemná síta

Ultra jemná síta pro nové druhy aplikací

Vývojem našich extrémně jemných sít byl splněn nezbytný požadavek velmi jemného mechanického předčištění vhodného především pro membránové bioreaktory. Tato síta totiž spolehlivě odstraňují vlasy a drobné vláknité částice.

Dalším vhodným druhem použití jsou výpusti do recipientů, kde je žádoucí snižovat zatížení BSK a CHSK v souladu s moderními trendy a normami.

Více...Zavřít

Tato ultra-jemná síta mají schopnost odstraňovat rozložitelné i nerozložitelné, organické i anorganické materiály současně. Proto je prostřednictvím užití této nové technologie možné dosahovat dokonalejší ochrany životního prostředí za přijatelné náklady.

Existuje možnost rozšíření této technologie o chemické srážení, koagulaci a/nebo flokulaci, které přispívají ke zvýšení účinnosti zařízení. Přídavkem chemikalií jsou převáděny rozpuštěné látky a koloidní částice do agregátů, které je již možné mechanicky zachytit a odstranit. Účinnost odstranění nerozpustných látek touto metodou je až 95 %, CHSK a BSK až 65 % a Fosforu až 60 %.

Pro mnoho oblastí s nedostatečným čištěním odpadních vod (je-li vůbec nějaké) je ultra-jemné cezení rychlým a výhodným prvním krokem správným směrem.

Produkty

Downloads

Řešení

Výhody

Výhody

Všechny zařízení ROTAMAT® nabízí podstatné výhody

 • Rotačním provozem je omezeno opotřebení na minimum.
 • Integrovaný sítový lis, žádné komplikace se zápachem, nízké náklady na likvidaci odpadu (shrabků apod.)
 • Volitelné dodatečné propírání shrabků pro další snížení nákladů na likvidaci odpadu
 • Instalace přímo do přívodního kanálu (žlabu) bez dnového stupně
 • Snadné dovybavení dalšími komponenty
 • Odolné vůči písku, stěrku a kamení
 • Kompletně vyrobeno z nerezové oceli
 • Nenáročná minimální údržba díky absenci vratných a reversních částí
 • Vysoká účinnost čištění při nestálých průtocích
 • Nízký hydraulický odpor a velká průtočná (cedící) plocha
 • Samočistící zařízení s košem na shrabky