HUBER Česle a síta STEP SCREEN® SSV

Výhodná separace a transport shrabků.
Nastavitelná, inovativní čistící technologie.

 • Strmé instalační úhly 70° / 75°
 • Pro vysoké plnění a hluboké žlaby
 • Pro velké průtoky
 • Možnost vyzvedání shrabků ze dna

Úspěchu a širokého přijetí se systému STEP SCREEN® dostalo díky jeho funkčnosti, jednoduchému provozu, snadnému čištění bez jakéhokoli zásahu (principem protichůdných lamel).

Mimo to se STEP SCREEN® snadno udržuje a je schopen zpracovat extrémní množství shrabků přičemž se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí. Elektromotorový pohon je připojen pomocí osvědčeného a patentovaného systému.

Více...Zavřít

Ve prospěch našich zákazníků jsme se záměrně snažili vyhnout obtížně udržovatelným řetězovým převodům. Díky převodům našeho typu jsme schopni zvládnout velké ohybové momenty vyskytující se na lamelách při vysokých hladinách vody.

Výhody

Výhody

Funkční princip:

 • Vyzvedávání shrabků ze dna díky speciálně navrženému dnovému stupni
 • Kompletní transport shrabků díky protichůdnému principu lamel

Dovybavení novými zařízeními:

 • Optimální nastavitelnost pro různé konstrukční podmínky (velká výška plnění, hluboký kanál) díky prudkému instalačnímu sklonu

Průtoky:

 • Vysoká kapacita (odpadní voda projde česlemi jen jedenkrát)

Separační účinnost:

 • Vysoká separační účinnost díky úzkým průlinám a produkovanému „shrabkovému koberci“

Čistění:

 • Samočistící efekt díky pohyblivým lamelám (bez ostřiku vodou, bez kartáčů)

Provozní stabilita:

 • Snížená citlivost na písek, štěrk a kameny díky omývacímu systému dnového stupně

Antikorozní úprava:

 • Vyrobeno z nerezové oceli a mořeno v lázni

Zkušenosti:

 • Bezkonkurenční 20 – leté zkušenosti společnosti HUBER

Otočná uspořádání:

 • Není nutné odstraňování oplachových trysek, nebo dopravní jednotky.

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Fotografie

Fotografie

 
 

Produkty

Další informace o produktu