HUBER hrubé česle RakeMax®

Spolehlivé, robustní oběhové česle

 • Vysoká kapacita systému vyzvedávání shrabků
 • Nízká tlaková ztráta
 • Nízká konstrukční výška nad povrchem terénu dokonce i v případě hlubokých žlabů
 • Nezávislý bezpečnostní ovládací systém

Česle RakeMax® jsou vhodné pro využití na cezení městských tak i průmyslových odpadních vod. Čistící systém elementů upevněných na oběžných řetězech může být nastaven podle individuálních požadavků.

Více...Zavřít

Zmíněnými elementy mohou být konvenční hrábě, či hřebeny, kartáče, nebo plastové stěrky. Díky výměnným elementům je možné nastavovat systému vyhazování shrabků, což je žádoucí především v případech vysokého zatížení pevnými látkami.

Instalační výška nad úroveň terénu je velmi malá a mimo jiné závisí na čistícím systému, hloubce žlabu apod.

Oba konce čistících elementů jsou upevněny na pohonných řetězech.  Každý řetěz je hnán ozubenými koly přichycenými na společné hřídeli, kterou otáčí elektromotor. Přesně dané rozměry čistících hřebenů zajišťují vysokou provozní spolehlivost. Pro případ zablokování čistícího mechanismu hrubými nečistotami je zařízení opatřeno automatickým ochranným systémem, jenž při přetížení přeruší provoz.

Výhody

Výhody

Výhody hrubých česlí RakeMax®:

 • Velmi nízká tlaková ztráta – vysoká účinnost separace
 • Přesně dané rozměry čistících hřebenových elementů zajišťují vysokou provozní spolehlivost.
 • Instalace česlí bez potřeby dnového stupně
 • Kompaktní design s nízkou instalační výškou nad úrovní terénu
 • Kompletně zapouzdřené zařízení s přístupními otvíracími kryty – proti šíření zápachu
 • Snadná instalace do stávajících žlabů
 • Cedící plocha složená ze samonosných složených nerezových profilů – snadné vyzvednutí ze žlabu
 • Bez omezení provozu štěrkem, či drtí
 • Jednoduchá a snadno přístupná napínací jednotka řetězu
 • Veškeré komponenty přicházející do styku s odpadní vodou vyrobeny z nerezové oceli a mořeny v lázni (mimo řetěz, pohon a ložiska – v nerezovém provedení na přání)
 • Vysoká kapacita mechanizmu výhozu shrabků, díky možnosti nastavení čistících elementů
 • Nezávislé výměnné komponenty

Downloads

Řešení

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu