HUBER Hrubé česle pro vysoké průtoky RakeMax® HF

Principial sketch RakeMax-hf®: The screen consists of a flat and therefore hydraulically advantageous bottom section and a steep conveying section.

Spolehlivé, robustní oběhové česle

 • Vysoká kapacita systému vyzvedávání shrabků
 • Nízká tlaková ztráta
 • Nízká konstrukční výška nad povrchem terénu dokonce i v případě hlubokých žlabů
 • Nezávislý bezpečnostní ovládací systém

RakeMax® HF jsou česle zalomeného tvaru pro cezení velkých průtoků a stejně jako česle RakeMax® patří do skupiny česlí MAX vyvinuté společností HUBER. Tyto česle mají mírně stoupající spodní část, ze které přecházejí do prudší dopravní sekce. Kombinují skvěle prověřenou technologii RakeMax® s možností spolehlivě cedit větší průtoky díky vodorovnější spodní cedící části, čímž je prodloužena a tím zvětšena cedící plocha a zároveň snížena tlaková ztráta.

Více...Zavřít

Odstraňování materiálu z cedící plochy je započato téměř bezprostředně u dna žlabu, čímž je omezeno hromadění nežádoucích materiálů v této oblasti. Na řetězové pohony napojené čistící elementy mohou být nastaveny dle rozdílných požadavků, což může být obzvláště vhodné pro případy vysokého zatížení pevnými látkami. Podle individuálních potřeb je možné navrhnout a optimalizovat pro daný průtok druh česlic. Mohou to být buď standardní, nebo klínovité lamely, které se snadněji čistí. Oba konce čistících elementů jsou uchyceny na řetězech, které jsou poháněny na společné hřídeli uloženými ozubenými koly. Hřídel je přímo napojená na pohonnou jednotku – elektromotor.

V konečné fázi jsou shrabky z čistících hřebenů spolehlivě odstraňovány otočným kartáčem a přepadají do následného systému úpravy, nebo likvidace shrabků. Snadno přístupná a udržovatelná pohonná jednotka je umístěna nad žlabem. Díky kompaktní konstrukci je výška zařízení nad úrovní terénu minimální.

Produkty

Výhody

Výhody

Výhody hrubých česlí pro vysoké průtoky HUBER RakeMax® HF:

 • Vysoká hydraulická kapacita díky minimálnímu sklonu dolní části česlí
 • Vysoká provozní spolehlivost díky přesně daným rozměrům průlin a čistících hřebenů
 • Bez hromadění shrabků u dna
 • Kompaktní konstrukce
 • Snadná instalace do stávajících žlabů, bez nutnosti jejich modifikace
 • Kompletně zapouzdřené provedení – prevence šíření zápachu
 • Bez omezení provozu štěrkem a sutí
 • Jednoduchá a snadno přístupná pohonná jednotka
 • Veškeré komponenty přicházející do styku s odpadní vodou vyrobeny z nerezové oceli a mořeny v lázni (mimo pohon a ložiska)
 • Vysoká kapacita mechanizmu výhozu shrabků
 • Bezproblémová dodatečná změna velikosti průlin
 • Žádné další provozní požadavky (mimo elektrický proud)

Řešení

Downloads

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Prinzipskizze: Beim RakeMax®-high flow ist der Rechen in einem flachen und daher hydraulisch günstigen Siebabschnitt mit anschließendem Übergang in einen steilen Förderabschnitt unterteilt
Další informace o produktu