HUBER kompaktní zařízení s hydrokanálem ROTAMAT® Ro5 HD

ROTAMAT® Complete Plant Ro 5HD

Kompaktní zařízení s hydrokanálem

 • Osvědčené komponenty pro mechanické předčištění
 • Vysoká účinnost separace písku
 • Volitelná komora pro oddělení a odstranění tuků
 • Kompaktní jednotka, nenáročná na místo


Kompaktní zařízení s hydrokanálem Ro 5HD kombinuje výhody dvou lapáků písku (provzdušňovaného a neprovzdušňovaného) užitím jedné vysoce výkonné prostorově nenáročné jednotky. Od vtoku přitéká odpadní voda přímo na síto, které zadrží a následně i propere, zhutní a odvodní pevné látky přinášené přítokem.

Více...Zavřít

Přecezená odpadní voda přechází do provzdušňovaného lapáku písku, ve kterém se díky provzdušňování a unášení průtokem redukuje množství organických usazenin. Tuky a ostatní mastnoty jsou shromažďovány v integrované nádobě s oddělenou komorou – lapák tuků, odkud jsou odstraňovány dlouhodobě ověřeným systémem shrnovacího pádla.

Po té se zpracovávaná voda dostává do druhého (neprovzdušňovaného) lapáku písku, který obsahuje tzv. hydrokanál, zajišťující průtok ode dna nádoby k hladině s ideálně rozdělenými proudnicemi pro rovnoměrný průtok zpomalující se směrem k hladině.

Rychlost proudu v neprovzdušňovaném lapáku je redukována do takové míry, aby se i velmi jemné zrnka písku snadno a spolehlivě separovaly (sedimentací). Během transportu šnekovými dopravníky, je jimi odstraněný písek ještě před nepadnutím do kontejneru odvodňován.

Výhody

Výhody

Výhody našeho ROTAMAT® kompaktního zařízení s hydrokanálem Ro 5HD

 

 • Cezení, separace, propírání a odvodnění integrované do jediného celku
 • Velmi vysoká účinnost separace písku
 • Volitelně komora pro oddělení a odstranění tuků
 • Nadzemní nebo podzemní varianta
 • Půdorysně malé rozměry a celkově kompaktní zařízení
 • Integrovaný bezpečností přepad
 • Volitelně možnost propírání písku
 • Integrovaný bezpečnostní obtok

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Fotografie

Fotografie

Produkty

Další informace o produktu