HUBER Coanda kompaktní zařízení ROTAMAT® Ro5 C

COANDA Complete Plant Ro 5C

Kompletní mechanické předčištění pro malé čistírny odpadních vod

  • Jemné cezení odpadních vod
  • Separace písku
  • Praní písku

V závislosti na děrování síta (např. 2 mm) separuje z přiváděné odpadní vody rotační šnek se sítem ROTAMAT® Ro9 pevný materiál. Tyto shrabky jsou transportovány šnekovým dopravníkem zapouzdřeným v tubusu, kde se odvodňují a zhutňují pomocí koncového šnekového lisu. Shrabky následně přepadávají do přistaveného kontejneru.

Více...Zavřít

Čištěná voda gravitačně proudí do COANDA RoSF 3 separátoru písku. Sem se dostává pomocí krátkého potrubí přes vířivou komoru s napojeným Coandovým tulipánem do separátoru písku. Směr vtoku do tohoto separátoru je tangenciální a po vtoku je strháván k radiálnímu, přičemž je nasáván okolní vzduch, který se přimíchává do víru.

Kombinace tří efektů (Coandova efektu, efektu čajového šálku a efektu přisávání vzduchu) je zajištěno udržení většiny organických složek na hladině, čímž je přispíváno k podstatnému snížení podílu těchto látek v separovaném písku.
Sedimentovaný písek je odebírán ze dna šnekovým dopravníkem, který ho zároveň odvodňuje a dopravuje do kontejneru, zatím co je čištěná voda odebírána z přepadu na hladině vody v komoře.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER Coanda Kompaktního zařízení ROTAMAT® Ro5 C

  • Kompletní mechanické předčištění kombinací jemného cezení, kruhového pískového separátoru a pračky písku v jedné uzavřené kompaktní jednotce
  • Integrované odvodnění a hutnění shrabků, volitelně propírání shrabků
  • Maximální průtok 40 ls-1
  • Plně automatické ovládání
  • Vyrobené kompletně z nerezové oceli, mořeno v lázni
  • Minimální nároky na prostor
  • Volitelně mrazu-odolné provedení (pod – 25 °C)

Downloads

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Fotografie

Fotografie

Produkty

Další informace o produktu