HUBER prací buben RoFAS

Efektivní a spolehlivá separace hrubých materiálů z čistírenských kalů

Rotační vysoce výkonný buben pro extrémní aplikace

Spolehlivé zařízení, které se neucpává. Pevné látky zůstávající na bubnu jsou dopravovány díky jeho rotaci až na jeho konec.

Pevné látky jsou v bubnu dále propírány a odvodňovány následným vysokotlakým zařízením HUBER WAP®.

 • Vysoká kapacita zpracování pevných látek
 • Možnost vyprazdňování několika vozů současně
 • Minimální opotřebení
 • Výhoda 2D síta

Více...Zavřít

Prací buben HUBER zachytí veškeré částice větší než 10 mm, které současně odvodní a vyhodí do výsypného kontejneru. Díky tomu je oddělen prakticky veškerý materiál s velikostí zrn nad 10 mm, objem těchto částic je bubnem značně snížen až téměř úplně k úrovni zůstatku pouze minerálních složek. Tento propraný materiál je obvykle dále zpracováván následující pračkou písku HUBER Coanda RoSF4. Výsledný hrubý materiál může být dále rozdělen na minerální a organické složky pomocí pračky hrubých materiálů.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER pracího bubnu RoFAS

 • Vysoká průchodnost pevných látek, dokonce i problematických (kadeře, tuky, kameny)
 • Vysoká hydraulická kapacita i při velkém množství pevných látek
 • Vysoká výnosnost čistých hrubých látek díky propírání
 • Jasná velikost separovaných částic díky dvourozměrnému charakteru síta
 • Plnění dopravníkem
 • Kompletně uzavřená jednotka
 • Odolnost vůči hrubým materiálům
 • Velikost separovaných částic od 3 do 100 mm
 • Plně automatické čištění perforovaného síta
 • Možnost použití přecezené odpadní vody pro praní
 • Krátké vyprázdnění fekálního vozu
 • Možnost vypouštění několika fekálních vozů současně
 • Minimální opotřebení – redukce údržby
 • Kompaktní prostorově nenáročná jednotka
 • Energetická nenáročnost
 • Nastavitelná rychlost otáček bubnu
 • Vyrobeno kompletně z nerezové oceli

Downloads

Media

Produkty

Další informace o produktu