HUBER fekální stanice kompaktní verze ROTAMAT® Ro3.3

Skvěle prověřené komponenty mechanického předčištění kombinované v HUBER kompaktní fekální stanici ROTAMAT® Ro3.3

Toto zařízení je používáno pro kompletní separaci shrabků a stěrku:

  • Jemné cezení s integrovaným lisem na shrabky
  • Neprovzdušňovaný lapák písku s pískovým separátorem

Díky integraci všech komponentů do jedné nádrže je toto zařízení velmi kompaktní a je předcházeno šíření zápachu. Tato kompaktní jednotka nabízí možnost kompletní úpravy čistírenských kalů.

Dodatečné informace o tomto zařízení mohou jsou dostupné zde: HUBER Kompaktní zařízení ROTAMAT® Ro5.

Produkty

Fotografie

Fotografie

 
 

Řešení

Další informace o produktu