Zpracování fekálií

Účinné zpracování fekálií

  • jemné česle s integrovaným lisem shrabků ROTAMAT® Ro3
  • Kompaktní zařízení s integrovanou separací písku ROTAMAT® Ro3.3
  • HUBER prací buben RoFAS

HUBER nabízí kompletní systémy a procesy pro zpracování fekálií. Naše léty prověřená zařízení jsou tomuto plně uzpůsobena.

Po celém světě jsou v současné době již nainstalovány stovky zařízení ROTAMAT® pro zpracování fekálních vod. Ty jsou zpravidla dodávány pomocí fekálních cisteren na ČOV, zde jsou případně čerpány do sběrných nádrží a odtud pak jsou již přímo na čistící zařízení. Přímá dodávka bez sběrné nádrže je možná u větších ČOV.

Kaly je v každém případě nezbytné zbavit hrubého znečisťujícího materiálu, jako jsou hygienické potřeby, plastické hmoty a podobně.

Produkty

Downloads

Výhody

Výhody

Existuje několik podmínek pro správné a hygienické nakládání s čistírenskými kaly:

  • Vysoké skladovací kapacity pro minimalizaci čekacích časů na cisternové vozy
  • Vysoká separační účinnost k dosažení vynikajícího odseparování nerozložitelného materiálu
  • Automatizace k snížení nároků na obsluhu
  • Kompletní zakrytování pro eliminaci pachů
  • Spolehlivý provoz bez narušení pískem, nebo štěrkem
  • Integrované propírání shrabků a jejich lisování ke snížení hmotnosti a nákladů na jejich následné zpracování, např. skládkování

K dosažení těchto kritérií vyvinul HUBER speciální stroje a zařízení ROTAMAT®, které již prokázaly svoje kvality v tisícovkách instalací po celém světě.