HUBER rotační česle ROTAMAT® Ro1

Spolehlivá a efektivní mechanická separace pevných látek pomocí prověřené technologie

  • s integrovaným lisem na shrabky
  • s integrovaným propíráním shrabků
  • účinné kompaktní zařízení

Provoz ROTAMAT® rotačních česlí Ro 1 je založen na unikátním patentovaném systému umožňujícím kombinovat cezení, propírání, transport, zhutňování a odvodňování shrabků v jednom zařízení.

V závislosti na velikosti průlin (6 – 10 mm) a na průměru česlicového koše (až 3 m) může být vybrána varianta s průtočnou kapacitou vyhovující požadavkům zákazníka.

Více...Zavřít

HUBER rotační česle ROTAMAT® Ro1 jsou vyrobeny kompletně z nerezové oceli a mořeny v lázni. Instalace česlí je možná buď do žlabu, nebo do zvláštní nádrže, která jej nahrazuje. ROTAMAT® rotační česle jsou instalovány do žlabů, nebo do speciálních nádrží. Instalace se provádí pod úhlem 35°. Otevřeným koncem do nakloněného koše vtéká odpadní voda a v ní obsažené pevné látky jsou zachycovány na povrchu česlicového koše. Zanášení síta s sebou přináší další filtrační efekt, díky němuž mohou být zachyceny i částice menší než je velikost jeho průlin.

Při dosažení určité hladiny vtékající odpadní vody je automaticky spuštěn čistící mechanismus skládající se z otočného ramene a na něm upevněných speciální hrábí, jež perfektně zapadají do průlin mezi česlicemi a otočením o 360° dokonale pročistí celou cedící plochu. Tyto hrábě vyčistí z průlin veškeré zachycené nečistoty a zastaví se s nimi v poloze 12:00 hodin. Z tohoto místa shrabky spadnou do centrálně umístěného žlabu, ze kterého je šnekový dopravník tlačí vzhůru nakloněným tubusem až k výhozu do zákazníkova kontejneru, nebo následujícího dopravníku. Při tom jsou současně shrabky šnekovým dopravníkem lisovány, odvodňovány a zhutňovány, a to bez přidruženého šíření zápachu, protože je dopravník zapouzdřen. Hrábě jsou čištěny pomocí zpětného otočení kolem své osy, čímž z nich opadají zachycené shrabky.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER rotačních česlí ROTAMAT® Ro1

a) Nízká tlaková ztráta a vysoká separační účinnost

Díky tvaru a naklonění rotačních česlí je dosahováno nejlepších výsledků. Při náklonu 35° je cezení efektivnější než při svislé, či příkřejší instalaci – maximální separační účinnost při minimální tlakové ztrátě.

b) Kompletně vyrobeno z nerezové oceli

Stroj kompletně vyroben z nerezové oceli a mořen v lázni, čímž je zajištěna maximální antikorozní ochrana a tím je podstatně zjednodušena údržba.

c) Spolehlivý, samočistící provoz

Dokonalé čištění celého cedícího povrchu je zajištěno díky perfektně pasujícím hrábím, jež svými výstupky ideálně pročesávají průliny. Účinnost cedící plochy je vysoká dokonce i při silném zatížení přitékajícími nečistotami. Dodatečnou výhodou je jediná možná cesta odpadní vody skrz zařízení, která vede přes povrch česlicového koše. Tato skutečnost zaručuje, že shrabky zůstávají vždy před cedící plochou a nemají možnost dostat se do již přecezené vody a tím dále narušovat následující čistírenské procesy.

d)  d) Rozdílné funkce kombinované v jednom systému ROTAMAT®

Zařízení kombinuje cezení, odstraňování shrabků, jejich přepravu, propírání, odvodnění a zhutnění v jedné prostorově nenáročné jednotce. Dodatečnou nezanedbatelnou výhodou je možnost vyhazování shrabků přímo do napojeného pytle, čímž je zabráněno šíření zápachu.

e) Venkovní mrazuodolné provedení

Na přání zákazníka je možné zařízení vybavit topným drátovým tělesem a tepelnou izolací. V tomto provedení je možné zařízení bez obav a problému provozovat mimo provozní budovy v otevřeném prostranství během zimní sezóny.

f) Dodatečné dovybavení rotačních česlí ROTAMAT®

Dodatečné dovybavení rotačních česlí ROTAMAT® umožňuje pozdější modifikace odpovídající požadavkům zákazníka. Obvyklými dodatečnými modifikacemi jsou úpravy na mrazuodolné provedení, nebo přidání integrovaného propírání shrabků.

g) Nenáročná údržba

Bez potřeby lubrikantů. Pravidelné kontroly s vizuálním hodnocením jsou dostatečné.

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Fotografie

Fotografie

 
 

Produkty

Další informace o produktu
http://www.hubercs.cz//cz/produkty/cesle-a-sita/cesle-a-sita-rotamatr/huber-rotacni-cesle-rotamatr-ro1.html