HUBER CS spol. s r.o.

Ochrana soukromých údajů

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Huber CS spol. s r. o.

Ochranu údajů bereme vážně

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Když navštívíte naši webovou stránku, ukládají standardně naše webové servery IP Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které jste se k nám dostal/a, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a dobu návštěvy. Tyto informace jsou bezpodmínečně nutné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Tyto údaje nejsou personalizované.

Jakmile nám pomocí kontaktního formuláře odešlete nějaké údaje, jsou tyto údaje uloženy na našich serverech v souvislosti se zálohováním údajů. Vaše údaje používáme výlučně ke zpracování Vašeho požadavku a nakládáme s nimi jako s přísně důvěrnými. Vaše údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Kompetentní odpovědná místa:

  HUBER CS spol. S.r.o.
  Sídlo společnosti   
  Cihlářská 19
  602 00 Brno
  Česká Republika
  +42 05 32 191 545
 

  HUBER SE
  Industriepark Erasbach A1 
  92334 Berching
  Německo
  +49 8462 201-0
 

Osobní údaje

Osobními údaji rozumíme údaje o Vaší osobě. Je to Vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Nemusíte prozrazovat žádné osobní údaje, abyste mohli navštívit naši internetovou stránku. V některých případech požadujeme Vaše jméno a adresu a případně další informace, abychom Vám mohli nabídnout požadovanou službu.

To stejné platí, pokud Vám na přání zasíláme informační materiály, popř. pokud odpovídáme na Váš dotaz. V těchto případech Vás na toto vždy upozorníme. Mimo to ukládáme pouze ty údaje, které jste nám zprostředkoval/a automaticky nebo dobrovolně.

Jestliže využíváte některou z našich služeb, shromažďujeme zpravidla pouze ty údaje, které jsou nutné k tomu, abychom Vám mohli tuto naši službu nabídnout. Možná se Vás ptáme na další informace, které jsou nicméně dobrovolné. Kdykoliv zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom Vám mohli nabídnout naši službu nebo abychom sledovali naše obchodní cíle.

Automaticky ukládané anonymizované údaje

Když navštěvujete naše internetové stránky, ukládáme z administrativních a technických důvodů určité informace. Jsou to: typ a verze použitého prohlížeče, datum a čas přístupu, stejně tak IP adresa.

Tyto údaje jsou anonymizované a slouží pouze pro statistické účely, popř. pro zlepšení našich internetových a online služeb. Tyto anonymizované údaje jsou – odděleně od osobních údajů – ukládány v bezpečných systémech a nemohou být přiřazeny k žádné konkrétní osobě. Znamená to tedy, že Vaše osobní údaje zůstávají vždy chráněné.

Cookies

Když navštěvujete naše internetové stránky, možná ukládáme na Vašem počítači informace v podobě cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odešle internetový server do Vašeho prohlížeče a uloží je na harddisku. Uloží se však pouze adresa internetového protokolu – tedy žádné osobní údaje. Tato informace, která je uložena v cookies, Vás umožňuje automaticky rozeznat při další návštěvě naší internetové stránky, což Vám ulehčí její užívání.

Samozřejmě můžete naše internetové stránky navštěvovat bez přijetí cookies. Pokud si nepřejete, aby byl Váš počítač opětovně rozeznán při další návštěvě, můžete používání cookies odmítnout, a to změnou nastavení ve Vašem prohlížeči na „Odmítnout cookies.“ Podrobný postup najdete v návodu k obsluze Vašeho konkrétního prohlížeče. Pokud odmítnete používání cookies, může být užívání některých oblastí naší internetové stránky omezeno.

Social Media Plugins – pluginy sociálních sítí

Na naší webové stránce používáme tzv. sociální pluginy. Aktuálně jsou to pluginy služeb Facebook, Twitter, Google+ a LinkedIn. Díky těmto pluginům mohou být údaje, a to i osobní údaje, odesílány americkým poskytovatelům služeb, kteří je případně mohou používat. Abyste tomuto zabránili, zavedli jsme tzv. řešení dvou kliků. Toto řešení zajistí, že žádné osobní údaje nebudou předány poskytovatelům těchto služeb, když navštívíte naše stránky. Neevidujeme žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů nebo jejich používáním. Až po aktivním kliknutí na některý ze sociálních pluginů mohou být údaje předány poskytovateli služeb a zde také uloženy.

Využívání YouTube

K přehrávání videí využíváme poskytovatele YouTube. Jako většina webových stránek používá cookies i YouTube, aby sbíral informace o návštěvnících své internetové stránky, a nadále dochází ke spolupráci se sítí Google DoubleClick. Naše videa byla proto zahrnuta do rozšířené formy ochrany dat, která během prohlížení našich webových stránek nepředává žádné informace o návštěvníkovi společnosti YouTube. Teprve spuštění videa může vyvolat další kroky spojené se zpracováním údajů. Toto nemůžeme ovlivnit. Další informace o ochraně údajů na YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně údajů: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Používání služby Matomo pro analýzu webu

Na naší webové stránce používáme pro analýzu webu službu Matomo (dříve "PIWIK"). Matomo pro tuto analýzu používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené na Vašem počítači a které díky Vám umožňují analýzu využívání webové stránky.

Informace získané pomocí cookies, například čas, místo a četnost Vaší návštěvy webové stránky včetně Vaší IP adresy, jsou přeneseny na náš Matomo server a jsou zde uloženy. Vaše IP adresa je během toho okamžitě anonymizována, takže pro nás jako uživatel/ka zůstanete anonymní. Informace o Vašem užívání této webové stránky, které byly získány pomocí cookie, nejsou poskytovány třetí straně. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v tomto případě nemusí být plně k dispozici všechny funkce naší webové stránky.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů o Vaší návštěvě, můžete ukládání a využívání kdykoliv odmítnout jedním kliknutím zde. Tím se ve Vašem prohlížeči aktivuje tzv. Opt-Out-Cookie, což má za následek, že Matomo již nebude shromažďovat žádné údaje o Vaší návštěvě. Berte prosím na vědomí, že pokud v nastavení Vašeho prohlížeče smažete cookies, bude v důsledku toho vymazán i mechanismus Opt-Out-Cookie od Matomo, který v případě potřeby budete muset znovu aktivovat.

Bezpečnost

Učinili jsme technická a administrativní preventivní opatření bezpečnosti, abychom ochránili Vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni řídit se platnými zákony o ochraně údajů.

Kdykoliv sbíráme a zpracováváme osobní údaje, jsou tyto údaje zakódovány a teprve poté přeneseny. Znamená to, že Vaše údaje nemohou být zneužity třetí stranou. Naše bezpečnostní preventivní opatření podléhají neustálému procesu zlepšování a naše prohlášení o ochraně údajů je průběžně aktualizováno dle nejnovějších požadavků a technologií.

Právo na informace/nesouhlas

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud se chcete informovat o osobních údajích, které o Vás uchováváme. Mimo to můžete kdykoliv zrušit souhlas se získáváním a zpracováním osobních údajů, který jste nám dal/a. V obou případech se obraťte přímo na nás.

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo na změny našich prohlášení o ochraně údajů, pokud je to nutné na základě nových technologií. Ujistěte se prosím, že máte nyní jejich nejnovější verzi.

Pokud jsou v tomto prohlášení o ochraně údajů plánovány zásadní změny, budete o nich informováni na naší webové stránce.

 
Všichni zájemci a návštěvníci naší internetové stránky nás mohou v otázkách ochrany údajů kontaktovat na této adrese:

   Huber CS spol. S.r.o.
   Sídlo společnosti   
   Cihlářská 19
   602 00 Brno
   Česká Republika
   +42 05 32 191 545
   infohubercscz