Výzkum a inovace

State-of-the-art analysis at our new certified laboratory
The Huber research team

HUBER INNOVATION: inovace – nové nápady pro vodní hospodářství

Naše nové technologie vyvíjíme a testujeme přímo v místě našeho hlavního sídla, v Berchingu.  Abychom zajistili adaptaci na individuální provozní podmínky našich jednotlivých zákazníků, není pro nás problém přiložit ruku k dílu přímo na místě instalace prakticky po celém civilizovaném světě.

Tímto se snažíme přiblížit jednomu z našich cílů, což je úprava odpadních vod co nejblíže místu jejich vzniku tak, aby mohly být bezprostředně opět využity např. k zavlažování, praní prádla, nebo splachování. V kooperaci s předními vývojovými centry a částečně i ve vlastní režii zaštiťuje HUBER SE různé ambiciózní projekty s úkolem jak toho dosáhnout v přijatelných ekonomických nákladech.

Odpadní voda tak již dnes není vnímána jako pouhý odpadní materiál, ale již jako druhotná surovina pro získání energie, užitkové vody a hnojiva.

Naše výzkumné aktivity zahrnují širokou škálu zaměření:

 • Anaerobní zpracování
 • Mechanicko-chemická úprava
 • Membránové technologie
 • Zpracování moči
 • Recyklace šedé vody
 • Úprava dešťových vod

K dosažení našich výzkumných cílů využíváme svých vlastních výzkumných zařízení v čele s naší nejmodernější laboratoře v Berchingu, která je schopná analyzovat 30 různých parametrů odpadních vod, jako je její tvrdost, pH, obsah různých látek, stupeň flokulace apod.

Our research activities cover a wide range of applications:

 • Anaerobic Treatment
 • Mechanical Chemical Treatment
 • Membrane Technology
 • Urine Treatment
 • Grey Water Recycling
 • Rainwater Treatment

Our new certified laboratory at our headquarters in Berching provides state-of-the-art analysis equipment for the determination of more than 30 different wastewater parameters (hardness, chlorides, etc.) in accordance with the presently applicable standard methods. The floc structure and diversity of microorganisms in activated sludge are analyzed microscopically. Our laboratory carries out among others the required analyses within the scope of regular maintenance of small onsite sewage treatment plants.

For more details on our comprehensive Research projects, please download our informative brochure about HUBER INNOVATION - Research Projects Worldwide.