Tradice – inovace – pokrok

The company founder, Johann Huber
Our modern production site

Více než 175 let tradice více než cokoliv jiného znamená závazek. Tradice kovovýroby ve městě Berchnig sahá až do roku 1834 a od roku 1872, kdy se přiženil Johann Huber, až do současnosti je firma pevně v rukou rodiny Huber. Od samého počátku jsou její aktivity spojeny s vodou, jak pitnou, tak i odpadní. Již první generace tehdy ještě mědikovců vyráběla vybavení a nádoby pro pivovary a dodavatele potravin. Tyto dovednosti a zkušenosti byly postupem času rozšířeny a přizpůsobeny měnícím se nárokům našich zákazníků.

Měď postupem času nahradila ušlechtilá nerezová ocel, odkaz našich předků v ochraně našich vodních zdrojů však přetrval nezměněn.

Základ vývoje našich současných špičkových produktů stojí na kombinaci tradice a vývoje, perfektní znalosti použitých materiálů a na těsné spolupráci s našimi zákazníky a to vše stále na místě, kde to vše začalo – v Berchingu, více než 1100 let starém městě uprostřed Evropy.