O HUBER

Naše vize

HUBER Technology: Naše vize

1. Voda a odpadní voda
Svým zákazníkům nabízíme inovativní, konkurence schopné vysoce kvalitní produkty společně se systémy a servisem, které pomohou uchovat, chránit a čistit vodu a také vedou k následnému zužitkování s tím spojených odpadních produktů.

2. Péče o zákazníky je naší hlavní prioritou
Základem našeho dlouhodobého úspěchu je spokojený zákazník. Naše pozornost je zaměřena na spolehlivé fungování servisu našich výrobků.

3. Udávat tempo v technologickém vývoji
Dosáhli jsme trvalého a ziskového růstu našeho hospodaření za použití progresivních technických a ekonomických řešení. Naším cílem je vyhovět současným i budoucím nárokům trhu. Naše pozornost je soustředěna na stroje, vybavení a technologie, které zaručí naši konkurenceschopnost i v daleké budoucností a zaručí nám i nadále setrvat na technologické špičce.

4. Kompletní řetězec tvorby hodnot
Spoléháme se na naše dovednosti v řetězci tvorby hodnot: výzkum a vývoj (inovace),  efektivní výroba v souladu se životním prostředím, globální prodejní zastoupení a lokální servis. Jenom pokud nejsme schopni dosáhnout svých cílů za použití vlastních zdrojů, jsme vždy připraveni uzavřít partnerství s externím dodavatelem založené na vzájemné důvěře a s přínosem pro obě strany.

5. Živoucí procesy
Průběžně pracujeme na zlepšení našich interních procesů a produktivitě práce. Pouze dokonalá optimalizace a kontrola nabízí šanci na nepřetržité další zlepšování kvality našich produktů, řešení a servisu pro dobro našich zákazníků.

6. Odpovědnost k životnímu prostředí a společnosti
Čistá voda je nezbytnou podmínkou života. Chápeme, že dnes již není možné úspěšně a ve velkém být aktivní v určitém segmentu trhu bez ohledu na naše životní prostředí. Je součástí naší společenské odpovědnosti pečovat o naši přírodu a zachovat ji čistou pro další generace.

7. Spolupráce
Klademe důraz na odpovědnou a profesionální firemní komunikační kulturu ve vztahu ke všem členům naší HUBER rodiny k podpoře přátelského, produktivního pracovního prostředí a pro pozitivní motivaci našich loajálních zaměstnanců.

8. Globální trhy
Stejně jako problematika čisté vody a trvale udržitelných zdrojů energie, tak i náš business je věcí mezinárodní. Naše velká rodina zahrnuje lidi různých národností a kultur ať už na straně zaměstnanců, tak na straně našich zaměstnanců. V naší firemní kultuře vřele podporujeme rozvoj globálního myšlení a kooperace založené na vzájemném pochopení a respektu.

9. Naši zaměstnanci
Jsme si vědomi toho, že pouze s nejlépe kvalifikovanými a motivovanými zaměstnanci si můžeme být jisti v naplňovaní našich cílů a stejně tak jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou vůči nim máme.

10. Budoucnost potřebuje znát svou minulost
Skutečnost, že naše společnost je ve vlastnictví rodiny Huber nepřetržitě již od roku 1872 nám dává volné ruce a poskytuje pevné základy pro naši dlouhodobou podnikovou strategii. Vědomí tohoto faktu nám stejně tak významně pomáhá v budování důvěry jak interně, tak zejména ve vztahu k našim zákazníkům, dodavatelům, bankám, veřejným institucím atd.

Správní rada HUBER SE