Naše mateřská společnost

HUBER výrobní a administrativní centrum, Berching
HUBER výrobní a administrativní centrum, Berching

V roce 1872 otevřel pan Johann Huber v malebném bavorském městečku Berching s necelými třemi tisíci obyvateli a více než tisíciletou historií mědikoveckou dílnu. Podílel se mimo jiné na opravě měděné kupole věže místního kostela, vyráběl dobré měděné zboží a také železné konstrukce.

Pro úspěch podnikání je důležité udržet dobré jméno firmy, ale také vystihnout trendy trhu. Nástupci p. Johanna Hubera, Hans Huber (vedl rostoucí firmu od r. 1908) i Josef Huber (od r. 1948) to dobře věděli. Tak došlo v padesátých letech minulého století k přechodu od tehdy klasických konstrukčních a výrobních materiálů k výrobě výlučně z nerezové oceli. Firma tehdy nesla logo „Huber Edelstahl“.

Od roku 1967 vedli firmu bratři – Hans G. Huber a Karl-Josef Huber. Rozvoj firmy se značně urychlil, když od roku 1983 byla do výrobního programu zařazena první technologická zařízení pro čištění odpadních vod. Zpočátku šlo o jeden patentovaný typ česlí. Dnes počet typů i počet prodaných kusů roste geometrickou řadou, stejně jako obrat firmy.

Každý růst má za následek dosažení určitých hranic a nutnost jejich překonání. Hranice výrobních kapacit byla dosažena po průběžném rozšiřování haly na pozemku v Berchingu a překonána v roce 1992, kdy byl postaven nový závod za městem.  V roce 2000 vznikla akciová společnost Hans Huber AG s rozšířeným vedením. V roce 2009 byla firma přetransformována na společnost HUBER SE.

S růstem objemu výroby a obratu bylo nutno zlepšit vybavení kanceláří a dílen. Dnes se využívají nejmodernější technické prostředky a nástroje v zakázkovém řízení, konstrukci i výrobě.

Překročeny byly samozřejmě i regionální hranice. HUBER má dnes dceřiné společnosti, kanceláře a zastoupení v šedesáti zemích světa.

HUBER SE, dnes není jen firma s obchodními úspěchy. Hlavní vize firmy, vycházející z prognóz celosvětové vodohospodářské bilance, zní. Odpadní voda je surovina. Že nejde jen o prázdné heslo, dokazuje projekt DeSaR, který firma nejen vyvinula ve spolupráci s německými vysokými školami, ale který aplikovala při výstavě své administrativní budovy. Tato budova není napojena na kanalizaci, veškerá odpadní voda, rozdělená podle místa vzniku, je zpracována, recyklována a využívána pro drobnou zahradnickou výrobu. Systém DeSaR je stále zdokonalován, přispívají k tomu i diskuse na seminářích, pořádaných na toto téma, a úzká spolupráce s vysokými školami.