O HUBER

Huber High-tech technologie

Naše produkty významnou měrou přispívají k celosvětovému zvyšování kvality čištění odpadních vod lepším odstraňováním nutrientů, nečistot a pevných látek za současného dosažení optimální funkční a ekonomické efektivity.

Technický pokrok je nezadržitelný i na poli odbourávání tekutých odpadů, a proto to, co je moderní dnes, může být již zítra shledáno zastaralým. V takovémto světle permanentně se měnících nároků a výzev na poli ochrany životního prostředí je mimořádně důležité umět nabídnout správné řešení ve správný čas. Naším prvořadým úkolem je proto vývoj na budoucnost orientovaných technologií přizpůsobených požadavkům našich zákazníků z oblasti komunální a průmyslu. Zvláštní důraz je kladen na vývoj novým materiálů a nových vysoce kvalitních, ale nízkonákladových produktů s nízkými náklady na provoz.