Vybavení z nerezové oceli

Kompletní program vybavení z nerezové oceli pro budovy a konstrukce spojené s čistěním odpadních vod.

Inovativní produkty z nerezové oceli pro:

  • Dodávku pitné vody, její ošetření, uskladnění a distribuci
  • Ošetření odpadních vod
  • Jímky pro dešťovou vodu
  • Bioplynová zařízení
  • Montážní šachty

Nerezové výrobky firmy HUBER jsou skvělým řešením pro čištění odpadních vod jak komunálních, tak i průmyslových. Nerezová ocel je materiál, který vyhovuje těm nejnáročnějším požadavkům.

  • Neomezená životnost
  • Zvýšená ochrana proti korozi v důsledku moření v plné lázni a pasivace
  • Jistota při plánování a vyšší ekonomičnost v důsledku standardizace
  • Bezpečí pro obsluhu a životní prostředí v důsledku splnění nejvyšších hygienických požadavků

Více...Zavřít

Naším cílem je nabídnout zákazníkům perfektní a vysoce kvalitní produkty, vyrobené školenými pracovníky na nejmodernějších strojích. Jak napovídá naše „ filosofie nerezu“, je ve výrobě zpracováván pouze tento materiál. To podmiňuje nutnost speciálního strojního vybavení ve spojení se znalostí zpracování nerezové oceli.

Právě v oblasti zásobování pitnou vodou nabízí firma HUBER moderní technologické vybavení, protože pitná voda je jednou z našich nejdůležitější součástí potravy a měla by být v každé době k dispozici v dostatečném množství pro všechny živé bytosti.

Pitná voda musí být čistá, zbavená choroboplodných zárodků a zápachu. To je možné splnit, jsou-li při získávání, úpravě a rozdělování vody dodržena všeobecně technologická pravidla.

Právě zásobování vodou byly vyvinuty technologie, které zajišťují hygienickou nezávadnost pitné vody.

Firma HUBER nabízí také další výrobky a technologická zařízení z nerezové oceli, která zaručují dodržování technických pravidel v nejrůznějších oblastech.

Skupin produktů

Downloads

Dimension Sheets & Specifications

Dimension Sheets & Specifications

We offer additional information on our complete equipment in stainless steel for download at the corresponding product pages. This covers dimension sheets in pdf format and data sheets.

In case you need more detailed information, you may register to our Download Area, which contains dimension sheets in dxf format and specifications free of charge.