Přivaděče písku

Podzemní, nebo nadzemní zásobníky se separátorem hrubých materiálů a s vertikálními, nebo horizontálními dávkovacími šrouby.